Årsmöte 14/10 2020

22 september, 2020 av maria

Snart är det dags för årsmöte i Järnbrotts scoutkår. Årsmötet hålls onsdagen den 14/10 klockan 18:00 i scoutstugan. Välkommen!

Motioner ska vara inlämnade till kårstyrelsen senast en vecka före mötet, alltså onsdagen den den 7/10 kl 18:00. Det går bra att lämna motioner i den grå brevlådan inne i ledarrummet eller skicka dem till kåren via e-post: jarnbrott@gmail.com

Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att delta och rösta på årsmötet. Oavsett ålder är det medlemmen personligen som har rösträtt på mötet, man kan inte som förälder gå på mötet istället för sitt barn och rösta åt barnet. Däremot är föräldrar välkomna att närvara under mötet.

Dagordning finns i det bifogade dokumentet:

Kallelse årsmöte 2020