Årsmöte 2022

22 september, 2022 av thom

Hej!

Onsdagen den 12/10 kl 18:30 är det dags för årsmöte i Järnbrotts
scoutkår. Mötet hålls i scoutstugan. Välkommen!

Motioner ska vara inlämnade till kårstyrelsen senast en vecka före
mötet, alltså onsdagen den 5/10. Det går bra att lämna motioner i den
grå brevlådan i ledarrummet. Det går också bra att skicka dem via e-post
till jarnbrott@gmail.com

Kallelse och dagordning årsmöte 2022