Årsmöte tisdag 19/10 2021

27 september, 2021 av maria

Snart är det dags för årsmöte i Järnbrotts scoutkår.

Årsmötet hålls tisdagen den 19/10 klockan 18:00 i scoutstugan. Välkommen!

Motioner ska vara inlämnade till kårstyrelsen senast en vecka före mötet, alltså tisdagen den den 12/10. Det går bra att lämna motioner i den grå brevlådan inne i ledarrummet eller skicka dem till kåren via e-post: jarnbrott@gmail.com

Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att delta och rösta på årsmötet. Oavsett ålder är det medlemmen personligen som har rösträtt på mötet, man kan inte som förälder gå på mötet istället för sitt barn och rösta åt barnet. Däremot är föräldrar välkomna att närvara under mötet.

Dagordning årsmöte 2021

Verksamhetsplan 2021-2022

Bokslut jä2021_a

Budget 2021-2022

Ekonomiska principer 2021-2022

Verksamhetsberättelse_ 2020-2021