Äventyret, 6-8 maj 2022

30 mars, 2022 av thom

OBS

Nya startplatser pga dåliga parkeringsförhållande. Se mail från kåren eller följ länken, för ny information.

 

Äventyret är en tävling som arrangeras för scouter i Göteborgs scoutdistrikt, denna gång i Härskogens friluftsområde. Det är
ett mycket uppskattat arrangemang där man dels får sätta sina kunskaper på prov tillsammans i patrullen, dels ges möjligheten att träffa andra scouter från distriktet.Äventyret går ut på att patruller om 3–6 medlemmar går ett spår, får lösa problem och uppgifter på olika kontroller och lite gemensamma aktiviteter mellan patrullerna. Scouterna är indelade i fyra olika klasser; Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare. För äventyrare/utmanare är det en tävling i hajkform fredag-söndag, för spårare/upptäckare är det en dagsaktivitet lördagen den 7/5. Anmälan till kåren senast torsdagen den 21/4 via länkarna i inbjudningarna nedan.

Tema:
Ni har fått möjlighet av Avataren att besöka de fyra olika nationerna: Eldnationen, Vattenstammen, Luftnationen och Jordkungariket. Ni kommer tillsammans med andra patruller få uppleva de olika elementen och få lite utmaningar av de som bor i nationerna. Jordkungariket är ett skogssamhälle där jordfolket lever. Eldnationen är ett område med flera eldplatser, där trivs eldfolket. Vattenstammen är ett flytande samhälle på vatten, vattenfolket tar sig fram på flytande farkoster. Luftnationen är ovanför
marken där lever Luftnomader och de stora fåglarna. Patrullens uppgift är att visa att ni kan bemästra alla fyra elementen.

Eldnationen: Kunskap, hur eldfolket kan skapa och bemästra eld.
Jordkungariket: Visdomen, hur jordfolket vistas och visar vårdnad för naturen.
Vattenstammen: Läran, hur vattenfolket kan transporteras genom vatten.
Luftnationen: Mystiken, hur Luftnomader nästan magiskt befinner sig i luften.

Läs mer i inbjudan, där finns också länk till anmälan (en för spårare/upptäckare, en för äventyrare/utmanare)

Äventyret2022SpårareUpptäckare

Äventyret2022ÄventyrareUtmanare