Kårens höststämma 8/10 2019

18 september, 2019 av maxsahlstrom

Snart är det dags för höststämma i Järnbrotts scoutkår.

Höststämman hålls tisdagen den 8/10 kl 18:30 i scoutstugan. Välkommen!

Höststämman kommer att avhandla de punkter som rör föregående verksamhetsår 2018/2019. Punkter som rör det kommande verksamhetsåret 2019/2020 har redan avhandlats på vårstämman tidigare i år.

Motioner ska vara inlämnade till kårstyrelsen senast en vecka före mötet, alltså tisdagen den 1/10 kl 18:30. Det går bra att lämna motioner i den grå brevlådan inne i ledarrummet eller skicka dem till kåren via e-post: jarnbrott@gmail.com

Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att delta och rösta på årsmötet. Oavsett ålder är det medlemmen personligen som har rösträtt på mötet, man kan inte som förälder gå på mötet istället för sitt barn och rösta åt barnet. Däremot är föräldrar välkomna att närvara under mötet.

Dagordning finns i bifogad fil.

  [bifogade-filer]