Familjescouterna

Järnbrotts Scoutkårs familjescouting vänder sig till barn mellan 5 och 7 år och som deltar tillsammans med en vuxen. Vi anordnar aktiviteter som passar för både barn och vuxna, alla deltar på samma villkor och vi gör aktiviteten tillsammans. Det är relationen mellan barnet och den vuxne som står i fokus.

Under familjescouting deltar barn tillsammans med en vuxen. Den vuxne kan vara en förälder, mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller någon annan person som barnet känner sig trygg med och har i sin närhet på något sätt.

Yngre och äldre syskon är också välkomna att delta, men verksamheten riktar sig till och är anpassad för barn mellan 5 och 7 år tillsammans med vuxen.

Vi scoutledare planerar verksamheten och ger er deltagare möjlighet att genomföra aktiviteterna. Den vuxne deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet och kommer under träffarna ha en aktiv roll.

Var & när?

Under hösten 2021 kommer vi träffas vid fyra tillfällen.

Preliminära datum är:
12 september
10 oktober
14 november
5 december

 

Vi träffas vid vår scoutstuga på Rundradiogatan 45 i Västra Frölunda och kommer mestadels att vara utomhus i närheten av stugan.

Länk till karta: https://goo.gl/maps/94sQ2DWSHho

Det finns inget krav att delta under alla träffar utan alla kommer på de träffar de har möjlighet.

Vad behöver vi för att delta?

I och med att vi kommer vara ute mestadels av tiden är det viktigt att ni har med er kläder så att hela familjen är varm och torr under hela träffen, det blir roligare då.
För de som vill äta lunch efteråt behöver ni ha med matsäck eller något att grilla.
Det är också bra om ni har med er något att sitta på.

Under träffen kommer vi ha en ”mellanmålspaus” i programmet. Alla som tror de kan behöva äta något litet är välkomna att ta med mellanmål för att äta. Vi tänker något litet, en macka eller frukt t ex.

För familjescouting krävs inga förkunskaper, alla deltar på sina villkor.

Finns det särskilda behov hos någon, barn eller vuxen, meddela oss innan så anpassar vi gärna aktiviteterna efter allas förutsättningar.

Avgift/medlemskap

Medlemskap för familjescouting kostar 150 kr per person och alla barn som deltar samt minst en vuxen per familj behöver vara medlemmar.

I medlemskapet ingår material samt utnyttjade av kårens lokaler under träffarna, försäkring samt scouthalsduk för alla barn.

Mat under träffarna står varje familj för själva.

Ni är välkomna att testa vara med vid ett tillfälle utan att vara medlemmar.

Uppgifter för medlemskapet fylls i här: https://www.scoutnet.se/register/in/group/1118

Anmälan

För att vi ledare ska kunna anpassa aktiviteter på bästa sätt vill vi att ni anmäler er i formuläret nedan

Om det skulle vara så att ni anmäler er med sedan får förhinder är vi glada om ni meddelar oss detta genom mejl (jarnbrott@gmail.com)

Kontakta oss

Vill ni få kontakt med oss går ni oss lättast via mejl: jarnbrott@gmail.com

Familjescouting kännetecknas av fem ledord

Tillsammans står för att det är paret med minst ett barn och minst en vuxen som deltar som aktiva familjescouter i verksamheten. Det innebär också att alla aktiviteter bygger på att saker görs tillsammans, både i det lilla paret men även i patruller med flera par tillsammans, eller med alla deltagare som en enda grupp.

Uppleva handlar om att Familjescouting ska vara en första möjlighet att få nosa på scouting, att genom möten få prova på och få en försmak av vad scouting har att erbjuda.

Mötas handlar dels om att den yngre och den äldre deltagaren får en plattform att utvecklas på tillsammans, men också om att få möta andra deltagare och andra perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Mötena skapar nya kontakter, suddar ut gränser och binder nya änskapsband. Mötet handlar också om att ge utrymme och möjlighet till att skapa nya nätverk.

Glädje handlar om att det ska vara roligt. Familjescouting är kravlöst och enkelt för deltagarna som känner glädje i den verksamhet som vi skapar tillsammans.

Lekfullt handlar om att det är leken som står i centrum. Familjescouting är lustfyllt och väcker leklust hos både de yngre och de äldre deltagarna genom scoutaktiviteter

 

 

Familjescouterna

Ledare på Familjescouterna

Marcus Andersson

Materialansvarig, Avdelningsledare

Kristina Malm