Familjescouterna

Järnbrotts Scoutkårs familjescouting vänder sig till barn 5-7 år och som deltar tillsammans med en vuxen. Vi anordnar aktiviteter som passar för både barn och vuxna, alla deltar på samma villkor och vi gör aktiviteten tillsammans. Det är relationen mellan barnet och den vuxne som står i fokus.

Under familjescouting deltar barn tillsammans med en vuxen. Den vuxne kan vara en förälder, mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller någon annan person som barnet känner sig trygg med och har i sin närhet på något sätt.

Yngre och äldre syskon är också välkomna att delta, men verksamheten riktar sig till och är anpassad för barn 5 -7 år tillsammans med minst en vuxen.

Vi scoutledare planerar verksamheten och ger er deltagare möjlighet att genomföra aktiviteterna. Den vuxne deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet och kommer under träffarna ha en aktiv roll.

Var & när?

Vi träffas ungefär en gång i månaden och under våren 2024 planerar vi att träffas följande söndagar:

4 februari, 3 mars, 14 april och 19 maj. Terminen avslutas med ett läger 1-2 juni. Familjescouterna är också välkomna att vara med på St Georgsfirande tillsammans med resten av kåren i Slottskogen tisdagen den 23 april.

Vi ses kl 10:30-12:30 och efteråt finns det möjlighet för de som vill att stanna och äta medhavd lunch (en eld finns för de som vill grilla).

Vi träffas vid vår scoutstuga på Rundradiogatan 45 i Västra Frölunda om inget annat anges i inbjudan till träffen och kommer mestadels att vara utomhus i närheten av stugan.

Länk till karta: https://goo.gl/maps/94sQ2DWSHho

Det finns inget krav att delta under alla träffar utan alla kommer på de träffar de har möjlighet.

Nästa träff, den 19 maj, har temat Småkryp.

Utrustning:

 Vi kommer vara både inne och ute på mötet så ta med kläder efter väder, tänk på att det är roligast att vara med när man är varm och torr.

Förstoringsglas om du har

Vattenflaska

Mellanmål i form, till exempel en frukt eller smörgås, för att fylla på energinivån under pausen vi har i mitten av träffen.

Sittunderlag

Den som vill kan även ta med  lunchmatsäck att äta efteråt (vi kommer inte att ha någon eld för grillning denna gång).

 Anmälan till träffen den 19/5 2024

För att underlätta vår planering och våra förberedelser vill vi att ni anmäler er via den här länken senast fredagen den 12/4:

Om det skulle vara så att ni anmäler er med sedan får förhinder är vi glada om ni meddelar oss detta genom mejl (familjescoutjarnbrott@gmail.com)

Läger 1-2/6 2024

Familjescouterna kommer att vara med på kårlägret i Blomsholm, vi är med lördag 1/6-söndag 2/6. Mer information och länk till lägeranmälan finns i denna PDF:

Kårläger 2024 Familjescoutsversion

OBS! Denna version av inbjudan är endast för familjescouter. Det finns en annan version med en annan anmälningslänk för övriga avdelningar.

Anmälan för att bli medlem

Är ni intresserade av att vara med? Anmäl ert intresse genom att antingen fylla i formuläret via denna länk:  https://www.scoutnet.se/register/in/group/1118 alternativt hör av er till oss på familjescoutjarnbrott@gmail.com.

Vad behöver vi för att delta?

I och med att vi kommer vara ute det mesta av tiden är det viktigt att ni har med er kläder så att hela familjen är varm och torr under hela träffen, det blir roligare då.
För de som vill äta lunch efteråt behöver ni ha med matsäck eller något att grilla.
Det är också bra om ni har med er något att sitta på.

Under träffen kommer vi ha en ”mellanmålspaus” i programmet. Alla som tror de kan behöva äta något litet är välkomna att ta med mellanmål för att äta. Vi tänker något litet, en macka eller frukt t ex.

För familjescouting krävs inga förkunskaper, alla deltar på sina villkor.

Finns det särskilda behov hos någon, barn eller vuxen, meddela oss innan så anpassar vi gärna aktiviteterna efter allas förutsättningar.

Avgift/medlemskap

Medlemskap för familjescouting kostar 160 kr per person och alla barn som deltar samt minst en vuxen per familj behöver vara medlemmar.

I medlemskapet ingår material samt utnyttjade av kårens lokaler under träffarna, försäkring samt scouthalsduk för alla barn.

Mat under träffarna står varje familj för själva.

Ni är välkomna att prova på vid ett tillfälle utan att vara medlemmar.

Uppgifter för medlemskapet fylls i här: https://www.scoutnet.se/register/in/group/1118

Formuläret behöver fyllas i en gång för varje medlem, alltså en gång för varje barn som ska vara med och en gång för en vuxen.

Kontakta oss

Vill ni få kontakt med oss går ni oss lättast via mejl: familjescoutjarnbrott@gmail.com

Familjescouting kännetecknas av fem ledord

Tillsammans står för att det är paret med minst ett barn och minst en vuxen som deltar som aktiva familjescouter i verksamheten. Det innebär också att alla aktiviteter bygger på att saker görs tillsammans, både i det lilla paret men även i patruller med flera par tillsammans, eller med alla deltagare som en enda grupp.

Uppleva handlar om att Familjescouting ska vara en första möjlighet att få nosa på scouting, att genom möten få prova på och få en försmak av vad scouting har att erbjuda.

Mötas handlar dels om att den yngre och den äldre deltagaren får en plattform att utvecklas på tillsammans, men också om att få möta andra deltagare och andra perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Mötena skapar nya kontakter, suddar ut gränser och binder nya änskapsband. Mötet handlar också om att ge utrymme och möjlighet till att skapa nya nätverk.

Glädje handlar om att det ska vara roligt. Familjescouting är kravlöst och enkelt för deltagarna som känner glädje i den verksamhet som vi skapar tillsammans.

Lekfullt handlar om att det är leken som står i centrum. Familjescouting är lustfyllt och väcker leklust hos både de yngre och de äldre deltagarna genom scoutaktiviteter