Idag är vi runt 100 medlemmar i Järnbrotts Scoutkår. Kåren är ständigt under utveckling och ser fram emot att växa.

I scoutkåren finns det just nu fem avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar.

Avdelningarna träffas vanligtvis en gång i veckan i vår stuga i Järnbrott.

Järnbrotts Scoutkår äger två hus som du kan läsa mer under stugor.