Här du kontaktuppgifter till de olika kårfunktionärer, utöver styrelsen som vi har i vår kår.

[personlista avdelning=”funktionarer”]