Årsmöte tisdagen den 10e oktober 2023

18 september, 2023 av maria

Järnbrotts scoutkårs årsmöte hålls tisdagen den 10/10 kl 18:00 i scoutstugan. Välkommen!

Motioner ska vara inlämnade till kårstyrelsen senast en vecka före mötet, alltså tisdagen den den 3/10.

Det går bra att lämna motioner i den grå brevlådan inne i ledarrummet eller skicka dem till kåren via e-post: jarnbrott@gmail.com

Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att delta och rösta på årsmötet. Oavsett ålder är det medlemmen personligen som har rösträtt på mötet, man kan inte som förälder gå på mötet istället för sitt barn och rösta åt barnet. Däremot är föräldrar välkomna att närvara under mötet.

Dagordning och en proposition från styrelsen bifogas. Fler handlingar inför mötet kan läggas upp efter hand.

Dagordning årsmöte 2023

Proposition till årsmötet 2023