Viktig information från Styrelsen angående FHM riktlinjer.

2 november, 2020 av Richard Gustafsson
I torsdags kom Folkhälsomyndigheten ut med nya rekommendationer vilket Scouterna har tagit ställning till. För oss i Järnbrotts scoutkår innebär det några små förändringar för terminens kvarvarande verksamhet.

De ordinarie avdelningsmötena för spårare, upptäckare och äventyrare fortsätter som vanligt. Vi är utomhus och vi anpassar våra möten därefter. Utmanare kommer att ha digitala träffar och Familjescouternas möte kan komma att påverkas något.

De planerade övernattningar för Spårarna och Upptäckarna kommer att genomföras. Vi anser med bakgrund i den riskanalys som Scouterna tagit fram, att vi kan genomföra våra övernattningar på ett säkert sätt. För äventyrarna kommer vi att byta ut övernattningen mot en heldagsaktivitet.

Mer information om avdelningspecifika förändringar har förmedlats vidare till de berörda.
Vi vill påminna om att vid symptom ska man stanna hemma och om någon i hemmet är sjuk i Covid-19 måste resterande familjemedlemmar också stanna hemma.

Vill ni läsa mer om hur Scouterna resonerar kring verksamhetens påverkan gällande Covid-19 så läs gärna mer här http://www.scoutservice.se/…/angaende-det-nya-corona…/

Hälsningar Styrelsen