Vad är After Camp? 

After Camp äger rum efter själva lägret på Kragenäs och är till för att våra utländska deltagare ska få möjlighet att besöka vår hemstad.

Vår förhoppning är att alla utländska scouter ska få möjlighet att bo hemma hos en jämnårig scout.

Datum för After camp

Fredag em – söndag em (3 – 5 augusti)

Aktiviteter

Under after camp kommer det att ordas aktiviteter både lördag och söndag som vi förväntar oss att alla som deltar på lägret (upptäckare och uppåt) är med på. Även de som inte har något utländsk scout boende hos sig. Aktiviteterna kommer äga rum i och kring Göteborg.

I avgiften ingår aktiviteter samt lunch under after camp.