<a href=”http://www.jarnbrottscout.se/tricamp2018/”>Klicka här</a> om du inte automatiskt vidarebefordras till Tri-Camp 2018

window.location.href = ”http://www.jarnbrottscout.se/tricamp2018”